Kompleksin sinif otaqları müasir tələblərə uyğun, işıqlı, gigiyenik  və genişdir. Bütün siniflərdə kompüter və proyektorlar vardır ki, bunlar da müəllimlərə təlim prosesində İKT imkanlarından istifadə etməyə geniş imkanlar yaradır. Bir neçə sinif otaqlarında prometan lövhələr də quraşdırılmışdır.

Kompleksdə laboratoriya otaqları da daxil olmaqla 32 sinif otağı vardır. Bu otaqlarda şagirdlər üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Sinif otaqları müasir tələblərə uyğun, işıqlı, gigiyenik  və genişdir. Bütün siniflərdə kompüter və proyektorlar vardır ki, bunlar da müəllimlərə təlim prosesində İKT imkanlarından istifadə etməyə geniş imkanlar yaradır. Bəzi sinif otaqlarında prometan lövhələr də quraşdırılmışdır.