Bu gün Azərbaycan xalqının böyük oğlu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, Azərbaycan siyasi sisteminin yaradıcısı, azərbaycançılıq ideologiyasının banisi, Azərbaycanda milli özünüdərk prosesinin başladıcısı və idarəedicisi ulu öndər, ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümüdür. 


Kateqoriya: Xəbərlər , Kompleksdə Həyat